Get Adobe Flash player

tömítéstechnika

Jelen írás célja a tömítéstechnikában használatos elasztomer anyagok általános bemutatása, ezáltal segítséget nyújtva a tervezők, illetve felhasználók számára az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb tömítőanyag kiválasztásában.This article is intended to generally describe the elastomers used in sealing technology, thus giving assistance to designers and users to find the most appropriate seal material for the given applications.

Das Ziel dieses Aufsatzes ist die in der Dichtungstechnik verwendete Elastomerwerkstoffe generell vorzustellen, um den Konstrukteuren und Anwendern behilflich zu sein den passenden Werkstoff für die jeweilige Anwendung auswählen zu können.

Az elasztomerek felhasználhatósága a többi szerves anyaghoz hasonlóan behatárolt. Külső körülmények, mint a különböző közegek, oxigén vagy ózon jelenléte, illetve a nyomás- és hőmérséklet viszonyok befolyásolják az anyagtulajdonságokat és ezáltal a tömítési képességet. A fenti tényezők hatására elasztomerek esetén többek között megváltozhat a térfogat, anyagkeményedés jelentkezhet, repedések keletkezhetnek, vagy akár fel is hasadhat az anyag. A következőkben az iparban tömítések alapanyagaként járatos elasztomerek kerülnek röviden bemutatásra, az ábra pedig iránymutatást ad a lehetséges alkalmazási hőmérséklet tartományokról.

ACM (poliakrilát kaucsuk)

Kiválóan ellenáll ózonnak, időjárási hatásoknak és forró levegőnek. Fizikai tulajdonságai viszont közepesek, kismértékű elasztikusság és relatíve kedvezőtlen alacsony hőmérsékleti viselkedés jellemzi. ACM anyagok elsősorban autóipari alkalmazásokban használatosak, ahol követelmény az erősen adalékolt (pl. kén) kenőanyagokkal szembeni ellenállóság magas hőmérsékleten.

 

CR (kloroprén kaucsuk)

A CR anyagok általánosságban nagyfokú ellenállóságot mutatnak ózon, időjárási hatások, vegyi anyagok és öregedés ellen. Szintén kedvező a gyulladás-ellenállóságuk, mechanikai tulajdonságaik és a hidegrugalmasságuk. CR anyagok gyakran hűtőközegek vagy ragasztóanyagok tömítéseként használatosak, illetve kültéri alkalmazásoknál.

EPDM (etilén propilén dién kaucsuk)

Nagymértékben ellenálló öregedéssel, hő és ózon jelenlétével szemben. Ezen kívül magas elasztikusságot, kedvező alacsony hőmérsékleti viselkedést és szigetelési képességet mutat. Kénnel vulkanizált típusok esetén leszűkül az alkalmazhatósági hőmérséklet tartománya
(–45…+135 °C). EPDM gyakran (glikol alapú) fékfolyadékok vagy forró víz tömítőanyagaként található meg.

FFKM (perfluor kaucsuk)

A teflonhoz hasonlóan széleskörű kémiai ellenállóságot mutat, hőállósága is kiváló. Kismértékű duzzadást mutat szinte bármely közeg esetén. FFKM anyagok elsősorban a vegyiparban használatosak, illetve bármely alkalmazásban, ahol agresszív környezet vagy magas hőmérsékletek fordulnak elő.

FKM (fluor kaucsuk)

Az anyagszerkezettől és fluortartalomtól függően az FKM anyagkeverékek jelentős eltérést mutatnak a kémiai ellenállóságukban és hidegrugalmasságukban. Az FKM főbb ismertetőjelei az alacsony gyúlékonysága, kedvező (kismértékű) gázáteresztő képessége, és kiváló ellenállósága ózonnal, időjárási hatásokkal és öregedéssel szemben. Leggyakoribb felhasználása ásványi alapú olajok és magas hőmérsékletű zsírok tömítő anyagaként.

FVMQ (fluorszilikon kaucsuk)

Hőállósága jó, és alacsony hőmérsékleten is kiválóan megőrzi a rugalmasságát. Elektromos tulajdonságai szintén kedvezőek, ezen kívül kiváló ellenállóságot mutat ózonnal, időjárási hatásokkal és öregedéssel szemben. Az FVMQ vegyi ellenállóképessége jelentősen felülmúlja a standard szilikonét, különösen szénhidrogén, aromás ásványi olaj, üzemanyag és kis molekulatömegű aromás szénhidrogén közegek esetén.

HNBR (hidrogénezett nitril-butadién kaucsuk)

A HNBR anyag az NBR butadién csoportok szelektív hidrogenizációjával állítható elő. Tulajdonságai az ACN (acetonitril)-tartalmától (18–50%), illetve a telítettségi fokától függenek. Általánosságban jó mechanikai tulajdonságokkal bír.

IIR (butil kaucsuk)

Igen alacsony gáz- és nedvesség áteresztő képességgel rendelkezik. Ezen felül nagymértékben ellenálló számos szerves és szervetlen vegyi anyagnak, ózonnak, időjárási hatásoknak és öregedésnek. Elektromos szigetelő képessége kitűnő.

NBR (nitril-butadién kaucsuk)

Tulajdonságai nagymértékben függenek az ACN-tartalomtól, mely 18 és 50 % között változhat. Általánosságban jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Leggyakrabban ásványi alapú olajok és kenőzsírok tömítő anyagaként használatos.

VMQ (szilikon kaucsuk)

Kiváló a hőállósága, hidegrugalmassága, dielektromos tulajdonságai, ezen kívül különösen ellenálló időjárási hatásoknak, ózonnak és UV sugárzásnak. Speciális VMQ keverékek ellenállók alifás motor- és hajtómű olajokkal, akár +100 °C-os vízzel, és nagy molekulatömegű szénhidrogénekkel szemben.

Általánosságban elmondható, hogy tömítőanyag kiválasztásánál figyelembe kell venni az összes tényezőt, ami szerepet játszik az adott alkalmazás esetén. Például a hőmérséklet megemelkedése esetén néhány agresszív folyadék jelentősen komolyabb hatással lehet az elasztomerre, mint szobahőmérsékleten. Az anyag fizikai tulajdonságait és folyadék kompatibilitását (poláris-apoláris) szintén mérlegelni kell. Az adott alkalmazásnak való megfelelést befolyásolhatja az anyag „visszarugózási” képessége (szakszóval compression set), keménysége, kopásállósága, vagy akár a hőtágulása is. A nagyszámú, komplexen egymásra ható technológiai tényező miatt csak a felhasználó által elvégzett tesztelés segítségével dönthető el egyértelműen, hogy a kiválasztott tömítőanyag teljes mértékben megfelelő-e az adott feladatra.

Szalai Károly
Trelleborg Tömítési Megoldások Kft.