Get Adobe Flash player

A kenés alatt álló ipari berendezések mechanikai meghibásodásainak 50%-a összefüggésbe hozható a kenőanyag – olaj vagy zsír – szennyeződéseivel. E szám nagysága fontossá teszi a kenőanyag szállító számára, hogy felhívja a felhasználók figyelmét arra, mennyire fontos a kenőanyagok helyes tárolása és azok szennyeződésének elkerülése.
Cikkünkben szeretnénk útmutatást adni a kenőanyagok kezeléséről és tárolásáról, elősegítve a szennyeződések kockázatának csökkentését a kezelés során, ismertetjük azokat a fontos tanácsokat, amelyek segítségével a kenőanyag tároló (helyiség) kialakítható.

total1

 

A kialakítandó kenőanyag tároló helynek (helyiségnek) számos követelménynek kell megfelelnie: pl. funkcionalitás (használhatóság, működtethetőség), biztonság stb., miközben kellő mennyiségű és fajtájú kenőanyagnak kell rendelkezésre állnia, a megfelelő kenőberendezésekkel (kijuttatás) együtt, természetesen a tisztaság messzemenő szem előtt tartása mellett.
Ezért a tároló hely kialakításakor az alábbi 5 fontos szempontot kell figyelembe venni:

 • fajtaválaszték
 • rend az elhelyezésben
 • rendszeres takarítás (takaríthatóság)
 • egységesítés
 • fenntarthatóság

Előkészítés

Mielőtt a tároló ki- ill. átalakításához hozzáfognánk, a felhasználónak fel kell mérnie azokat a kötöttségeket és napi követelményeket, amelyek meghatározzák, hogy milyen fajtájú és mekkora mennyiségű kenőanyagot kell e helyen tárolni.

Részletesebben:

A kiszerelések kiválasztása

A kenőanyagok széles kiszerelés választékban kaphatóak, annak érdekében, hogy a Vevő karbantartási és tárolási igényeinek a legjobban megfeleljenek.
Az előnyös kiszerelés (nagytartály, IBC és más konténerek, hordó (nagy és kicsi), kanna, vödör, stb.) a szükséges mennyiségtől, felhasználástól, szállítási határidőtől, de még a karbantartási gyakorlattól is függ.

A megfelelő méretű kiszerelés kiválasztásával megelőzhető a túl nagy raktározott mennyiség (így ennek túl magas finanszírozási költsége), valamint a jótállási idő túllépése is. A megfelelő tárolási módszer emellett alkalmas a szennyeződések és a termék leépülési, elöregedési kockázatának csökkentésére is

Egységesítés (racionalizáció)

A tárolóhely kialakítását megelőzően ésszerű kenésracionalizálási szempontból végiggondolni a felhasználást, nem csökkenthető-e a kenőanyag féleségek száma egységesítéssel? A kenésracionalizálás gazdasági oldala is fontos, a nem megfelelő kenőanyag felhasználás kockázatának csökkentése mellett a működtetési költségek is kisebbek, így összességében a raktározási költségek csökkenthetők.

A tárolóhely (kenőanyag raktár) funkciója

Alapvetően logisztikai és szervezési feltételek szabják meg, hogy az egyes felhasználóknál milyen kenőanyagokat tárolnak a tárolóhelyen, így a tárolóhely számos funkcióval rendelkezhet:

 • a tárolóhely szolgálhat kizárólag új, bontatlan kiszerelésű kenőanyagok tárolására,
 • a tárolóhely szolgálhat a kenőanyagok tárolására és elosztására/kiszolgálására,
 • a tárolóhely szolgálhat használt olajok tárolására is.

A tárolóhely funkciójának előzetes elbírálása lehetőséget ad a megfelelő helyigény ill. kenő- és elosztó berendezések kialakítására, elhelyezésére.

A kenőanyag raktár kialakításának legfontosabb szempontjai

A minőségi kenőanyag tárolóhely kialakítása a megfelelő hely kiválasztásával kezdődik. (Be kell tartani valamennyi vonatkozó előírást is.)

A tárolóhely kialakítása

 • Legyen tágas, elférjen az összes szükséges kenőanyag és legyen hely a kezelésükre is.
 • Legyen zárható, valamint megfelelő tájolású (figyelembe véve pl. a szélirányt, csapadékot), legyen fagytól védett, figyelembe véve a fagyérzékeny termékek tárolhatóságát is (pl. vízzel keverhető termékek, fémmegmunkáló  kenőanyagok, textilipari kenőanyagok stb.).
 • Legyen megfelelő szellőzése, mesterséges szellőztetést is biztosítani kell. A nagy hőmérséklet ingadozás elősegítheti a kenőanyagok leépülését és „tartály-lélegzéshez” vezethet. Biztosítani kell, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő szinten (kb. szobahőmérsékleten) maradjon.
 • Szükség esetén legyen jól (légtömören) lezárható és megfelelő védelemmel ellátva az agresszív vegyszerek ellen. Indokolt esetben úgy kell kialakítani, hogy a mentési munkák során mind a személyzet, mind az anyagi értékek  menthetőek legyenek. A tárolt termékektől és a tárolóhely jellegétől függően megfelelő védőfelszerelést kell  elhelyezni, az érvényes előírások szerint.
 • Legyen megfelelő teherbírású.

total2
Tárolási módok

Függően az elérhető padló terület nagyságától, a tárolandó konténerek fajtájától és számától számos lehetőség adódik:
tartályos tárolás, raklapon ill. polcon tárolás. Ezek közül mindegyik esetben egyedileg kell megtenni a megfelelő intézkedéseket, hogy a tárolás során a tisztaság és a biztonság nem szenvedjen csorbát.

a) tartályos tárolás

Fém vagy műanyag tartály jöhet szóba. A fémek közül a rozsdamentes acél és az eloxált alumínium lehetséges, a horganyzott acél kerülendő, mert annak cink bevonata reakcióba léphet a kenőanyagok bizonyos adalékaival.
A fémtartályok tartósak, időtállóak, de néhány szempontból hátrányosak a polietilén műanyag tárolókhoz képest:

 • korróziós veszély,
 • nem lehet látni a folyadék szintet (ha nincs felszerelt nívócső),
 • drágábbak, nehezebbek.

total3
b) raklapos tárolás

Raklapon történő tárolás esetén a legnagyobb magasságot úgy kell megválasztani, hogy egy esetleges leeséskor az alatta lévő kiszerelések ne károsodhassanak. Egyedi segédeszközök – távtartók – használata szükséges a raklapos kannák egymásra helyezéséhez, mert ezeket egyébként nem lehet egymásra helyezni. Értelemszerűen, a raklapos tárolásnak megfelelő eszköz- és eljárás igénye van, ez a tárolási mód inkább a nagyobb raktárakban jellemző.

total4

c) tárolás polcon

A magasabb – többszintes – tárolásra használt polcokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy meggátolják a leesést.
Az olajos hordókat lehetőség szerint fektetve kell tárolni, nyílásaikat vízszintesen egy vonalba rendezve.
A kenőzsíros hordókat állítva kell tárolni, bontható fedelükkel fölfelé, így az elfolyás megelőzhető.
A polcos tárolás – függőlegesen vagy vízszintesen – nagy mennyiségek tárolását teszi lehetővé.

total5

A tárolt kenőanyagok azonosítása  és címkézése

 • A raktárban tárolt kenőanyagokat pontos megjelöléssel, azonosítóval kell ellátni. Az eligazodást segítő belső térkép kihelyezése is hasznos lehet (a különféle termékek helye, maximum mennyiségek stb.), tábla a kihelyezett termékek nevével, esetleges nem összeférhetőség feltüntetésével.
 • A termékek elhelyezésére, mozgatására vonatkozó előírásokat írásban le kell fektetni és be kell tartatni, hogy a kiszerelések véletlen sérülését minimalizálni lehessen. Végül pedig, az érvényben lévő Biztonsági Adatlapokat a raktárban ki kell helyezni.
 • A termék feliratokat és a felhasználásukra vonatkozó előírásokat műanyag borítással (fóliázva) kell kihelyezni a vonatkozó termékekhez, ezáltal megkönnyítve azok felhasználását.

Az előírt feliratokon túl érdemes „Műveleti” feliratokat is készíteni, annak érdekében hogy a megfelelően azonosított kenőanyagot a megfelelő célra használják, így elkerülve a keveredést.

Alkalmas kódok és színek használata ajánlott:

 • a kenőanyag típusa,
 • a tárolásra használt tartály,
 • a ki-/szétmérésre használt edény,
 • egyéb, pl. kijuttatásra szolgáló edényzet.

total6

a három jelölőszín elősegíti az eltérő típusú termékek
(pl. hidraulikaolaj, hajtóműolaj, tűzálló folyadék) azonosítását
Bizonyos kenőanyag fajták különleges jelölést kaphatnak:

 • biolebontható folyadékok
 •  élelmiszeripari kenőanyagok
 •  a szokásos kenőanyagokkal nem összeférhető termékek (pl. poli-alkilén-glikolok, zsírok)
 • kockázatos, figyelmet igénylő termékek (vízzel keverhető-, fémmegmunkálási, textilipari termékek)

Érdemes ezeket a termékeket külön- és jól megjelölt helyen tárolni, annak érdekében, hogy bármilyen véletlen keveredés, félretöltés elkerülhető legyen.

A szennyeződés elkerülése

A tárolás és kezelés során történő szennyeződés hasznos eszközei a szárító-légzőcsonk és s elosztó szűrő.

A tárolóedény lélegzése során a levegővel vízpára is bejut a kiszerelésbe, és ez – különösen változó hőmérsékleti viszonyok mellett – le is csapódik. A víz jelenléte így felgyorsíthatja a termék leépülését, oxidációját ez pedig problémát okozhat annak felhasználásakor.

A légtömören felszerelt szárító-légzocsonk(-ok)/(más elnevezéssel szárító szurok) használata megelőzi a víz(-pára) és egyéb szennyeződések bekerülését. E szurok általában szilikagéllel töltött patronok, amelyek – a szilikagél színváltozása révén – telítettsége is észlelhető, szárítással visszaállítható.

total8

Szükséges esetben aktív szenes szűrő is használható, ezzel megakadályozható az olajgőz a távozó levegővel való kiáramlása (feltöltéskor).

A szárító légzőcsonk felszerelését alapvetően a tartályon/kiszerelésen ki- és beáramló levegő mennyisége teheti szükségessé, a következő tényezők szerint:

 • változó környezeti hőmérséklet,
 • folyadékszint változások a tartályban (elvétel, feltöltés).

A szárító légzőcsonk felszerelhető közvetlenül a tartályra, de ha az elhelyezés és a szilikagél telítődési sebessége megengedi, több kiszerelésre, csővezeték segítségével pl. egy közös szűrő is felszerelhető távolabb is.

Összefoglalva, a szennyeződések megakadályozása érdekében a tároló kiszereléseket (főként tartályok, konténerek, hordók) fel kell szerelni szárító légzőcsonkkal, szintjelző nívócsővel és szűrővel ellátott gyorscsatlakozóval, a tiszta termék elvétel v. kiszolgálás érdekében.

total9

A kenőolajokat – szükséges esetben – elvételkor,
feltöltéskor stb. szűrőn át kell kiengedni, hogy tiszta
állapotukat megtarthassák
Léteznek, „kulcsrakész” kiszolgáló egységek. Ezek a testreszabott egységek jellemzően színkóddal megjelölt tárolóedényeket, szivattyúkat, csővezetékeket és elvételi szűrőket, emellett egyéb, a kiszolgálást segítő további kiegészítőket is tartalmaznak.

A megfelelő kenőanyag tárolási és kezelési feltételek megteremését követően figyelmet követel a kijuttatásra szolgáló további edényzet kezelése, tisztasága is.

Kis mennyiségű feltöltések: olajfajtánként egyedi, megfelelően feliratozott, lehetőség szerint zárható (lefedhető) kiszolgáló kannák használata ajánlott.

Nagy mennyiségű feltöltések: mobil/mobilizálható konténer ajánlott, gyorscsatlakozóval, beépített szűrővel a véletlen keveredés, szennyeződés elkerülése érdekében.

Mindenesetre, a tárolóedény és a termék gondos azonosítása a biztonságos kenés alapvető feltételei.

Tárolás kisméretű utántöltő kannákban és zsírpumpában

total10

Gurítható utántöltő egységek, termék feliratozással és szín azonosítással

 

A különféle olajos kannák, zsírpumpák és pl. tisztítószeres kannák hasonlóan nagy kihívást jelentenek a kenőolajok tisztaságának, szennyeződés mentességének betartása szempontjából. A kenőolajok kijuttatására, szétmérésére alkalmas elosztó kannákat az erre a célra kijelölt, tűzbiztos, de könnyen elérhető helyen kell tárolni.

A zsírpumpákat is elkülönített helyen kell tárolni és rendszeres karbantartással kell biztosítani, hogy állagukat – megbízható adagolást – megőrizzék. Ennek érdekében a zsírpumpákat legalább évente kell ellenőrizni, tisztítani és kalibrálni. A kalibrálás által pontos információval rendelkezhetünk arról, hogy mennyi a zsírpumpa egy ill. egységnyi löketével kijuttatott zsírmennyiség.

total11

A tároló szekrényekben további, kiegészítő ill. a kezelők biztonságát segítő egyéb eszközök is elhelyezhetők, pl.:

 • szemöblítő egység,
 • tartalék szűrőbetétek,
 • sűrített levegős szivattyúk,
 • hordómozgató eszközök,
 • tömlőtartók.

Cégünk a kenőanyag értékesítés mellett műszaki, kenéstechnikai tanácsokkal segíti felhasználóink hatékonyabb működését.

Fluid-management szolgáltatást is végzünk, mely esetekben a fent leírt raktározás kialakításában is részt tudunk venni.

Listván Róbert

TOTAL HUNGARIA KFT.