Get Adobe Flash player

Február végén kezdődött meg az Edgecam legújabb, 2012 R2 verziójának béta-tesztelése, melynek keretében a szoftver viszonteladói megismerhetik és kipróbálhatják a piacvezető alkatrészgyártó CAM rendszer aktuális újdonságait, annak érdekében, hogy a felhasználók májusban már Magyarországon is megkaphassák, és maximálisan kihasználhassák a számos új funkciót, melynek segítségével még többet hozhatnak ki szerszámgépeikből. Nézzünk meg néhányat az új verzió legjelentősebb újdonságai közül.Fejlesztések a marási környezetben

Az Edgecam egyedülálló a testalapú megmunkálás támogatásában. Bármely elterjedt CAD rendszerből is származzon a megmunkálandó modell, az Edgecam azt teljesen azonosan, fájlkonverzió nélkül használja fel alaksajátosság alapú megmunkáláshoz.

Az új verzióban az alaksajátosság keresés egy új alaksajátosság típussal bővült, a Hengerpaláston található marási alaksajátosságokkal (1.ábra). Ennek segítségével felismertethetőek az olyan egyszerű marási alaksajátosságok, mint a vezérpályák, hornyok, különféle zsebek. Ezek megmunkálása természetesen korábban is megoldható volt, de az új megoldás jelentősen leegyszerűsíti a hengerpaláston felismert geometriák kiterítését és visszatekerését. Az új alaksajátosságok forgótengellyel rendelkező gépen Nagyolással, Profilozással és Horonymarással is megmunkálhatók.

 

1. ábra. Tipikus marási alaksajátosságok hengerpaláston
Szintén a testmodellek kezelését egyszerűsíti a testmodell éleinek láncolására szolgáló új lehetőség. Főleg bonyolultabb modelleknél gyakran kell a testekről élgörbéket lemásolni, ami korábban esetenként nehézkes volt. Az új lehetőséggel viszont egyszerűen megoldható az élek láncolása és a kiválasztás bővítése vagy szűkítése, különböző szűrőfeltételekkel.

 

2. ábra. Párhuzamos Z-tengelyek támogatása

További geometriai fejlesztések mellett, számos megmunkálási újdonság is került a verzióba. A nagyméretű, főként alkatrészgyártásban használt gépeken jellemző, hogy a Z-tengely irányú mozgást egy másodlagos tengely is végezheti, főként a belső megmunkálások jobb elérése érdekében. A 2012 R2 verzióban ezek a konstrukciók is teljes mértékben támogatottak, akár teljes szerszámgép szimulációval is.

Számos további fejlesztés támogatja az egyszerűbb alkatrészeket gyártó felhasználókat éppúgy, mint a bonyolult formafelületeket megmunkálókat. Ilyen újdonságok a nyitott zsebek nagyolásának a fejlesztése, az aktuális előgyártmány figyelembevételével, a ciklusok megjelenítésének és szerkesztésének új lehetőségei, és az STL előgyártmány generálásának egyszerűsítése a számítási sebesség fokozása érdekében. A legnagyobb fejlesztésnek a szimultán 5-tengelyes falhasználók örülhetnek, mivel amellett, hogy a meglévő 5-tengelyes ciklus is számos új funkciót tartalmaz, de ennek alternatívájaként egy teljes új ciklus került bevezetésre, amely egy grafikus, interaktív párbeszédablakkal nyújt nagyobb rugalmasságot, és teljesebb kontrollt az 5-tengelyes paraméterek, és ezáltal a szimultán 5-tengelyes megmunkálási mozgások fölött.

Fejlesztések az esztergálási környezetben

Az Edgecam 2012 R2 az esztergálással foglalkozó felhasználók számára is számos újdonsággal szolgál. Ezek egyike egy új nagyoló esztergáló ciklus (3.ábra), amely egy hasonló korábbi ciklust leváltva, a megmunkálandó profil eloffszetelésével nyújt lehetőséget az alkatrész nagyolására, sugárkorrekcióval, és fejlesztett fogásmélység vezérléssel, akár alakos előgyártmány figyelembevételével.

 

3. ábra. Új Nagyoló esztergáló ciklus

Másik jelentős fejlesztés az Támasztóbábok programozása, ami kiegészítve az előző verzió Szegnyereg fejlesztéseit, most már a szerszámgép valamennyi elemének programozására és grafikus szimulációjára lehetőséget nyújt, az esetleges ütközések elkerülése érdekében. A szegnyereg támogatás is továbbfejlesztésre került, alternatív szegnyereg-csúcsok megadásának lehetőségével.

Természetesen esztergálási környezetben is felismertethetőek a Hengerpaláston található marási alaksajátosságok, és azok C-tengelyes esztergagépen megmunkálhatóak. A testalapú esztergálás legjelentősebb fejlesztése az esztergálási profil optimalizált felosztása kereszt- és hosszesztergálási szakaszokra, ami lehetőséget nyújt a felhasználónak a nagyoló esztergálás optimalizálására, és a megmunkálás jobb minőségű automatizálására.

Nem csupán a szerszámpályák készítésére, de azok szimulációjához is számos újdonságot biztosít az új verzió. Most már a Szimulátorban is elérhető a teljes megmunkáló program, így a szimuláció bármely utasítástól, vagy azok bármely mozgásától indítható. E mellett a szimuláció megállítására is számos új opció érhető el, így például a lineáris vagy forgótengelyek végállásának elérésénél vagy akár készülékváltásnál.

 

4. ábra. Mozgóbábok támogatása

Mint látható a fenti fejlesztések egyaránt érintik a szoftver kezelhetőségét, a programozás hatékonyságát és a szerszámpálya generálás minőségét is. E mellett a szoftver számos kisebb fejlesztést is tartalmaz, melyekről a www.edgecam.hu honlapon kaphat további információkat.

Gyönyörű Attila
graphIT Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 6.
Tel.: (+36 1) 436-9600
Fax: (+36 1) 436-9606
E-mail: attila.gyonyoru@graphit.hu
www.graphit.hu