Get Adobe Flash player

CNC gépkonstansok (gépi paraméterek) programozása az NCT 204 CNC vezérlésen

Dr. Sipos Jenő (Ph.D) SM&SJMI Bt
Dr. Sipos Marianna (Ph.D) Budapesti Gazdasági Egyetem

Az NCT204 CNC vezérlés 3.12. verziótól a PRM függvény (paraméter olvasás NC programból) beépítésre került a vezérlőbe. Ezáltal tartalmazza a gépkonstansok (gépi paraméterek) programozásának lehetőségét. Ez lehetőséget ad a szerszámgép építőjének, a CNC szerszámgépet használó programozó technológusoknak, hogy a szerszámgép konstansokat (gépi paramétereket) Real-Time megváltoztassák a NC program futása közben.

Az NCT204 CNC vezérlés 3.12. verziótól a PRM függvény (paraméter olvasás NC programból) beépítésre került a vezérlőbe. Ezáltal tartalmazza a gépkonstansok (gépi paraméterek) programozásának lehetőségét. Ez lehetőséget ad a szerszámgép építőjének, a CNC szerszámgépet használó programozó technológusoknak, hogy a szerszámgép konstansokat Real-Time megváltoztassák a NC program futása közben.

Ahhoz, hogy érthető legyen ennek a fejlesztésnek a jelentősége, először nézzük mit jelent a gépi paraméter. Az NCT204-es szerszámgép vezérlőt különböző típusú és technológiájú szerszámgépekre építi rá a gyártó, ezek lehet: eszterga-, maró-, köszörű-,… gép, 2-5D-s, egy vagy több csatornás, egy vagy több orsós, orsófej cserés megmunkáló központ, más-más teljesítményű, stb. (1. ábra).

Belátható, hogy ezeket a vezérlőket installálni kell az adott szerszámgépekhez. Az installálás a vezérlés gépkonstansok (paramétereinek) beállításával történik. A gépi paraméterek beállítása egy adott szerszámgép konfigurációjára, a szerszámgép működésére vonatkozik. Ellenben vannak olyan gépi paraméterek, amelyek megváltoztatásával befolyásolni tudjuk az CNC alkatrész program futását. Ezeket a paramétereket program futása előtt a CNC gépkezelőnek be kellett állítani. Azokon a szerszámgépeken, melyeken az alkatrész program futása során a CNC szerszámgép konstrukcióját is meg kell változtatni, szintén szükséges a gépkonstansokat hozzáigazítani az új állapothoz. Az NCT egy ilyen NCT204-es vezérlővel ellátott KMC-5135 5 tengelyes (A és B), billenőfejes CNC megmunkálóközpontot helyezett üzembe. A szerszámgép 2 db univerzális szögfejjel (KAFO (5/1) és HSD (folyamatos)), 1 db hosszító fejjel és 1 db porvédő lemezzel van felszerelve (2. ábra).

Gyártás közbeni fejváltás után REAL-TIME rendszerben kell a gépi paramétereket beállítani. A gépkonstansok megváltoztatása nagyon sok veszélyt rejt magában, ha nem kellően felkészült gépkezelő végezi. Az NCT204 CNC vezérlés 3.12. verziótól lehetőség van arra, hogy a programozó technológus a gépkonstansok változtatását az alkatrész programban tudja leprogramozni.

A cikkben a gépi paraméterek lekérdezését és programozását, valamint az alkatrész program lefutását támogató programozási technikát kívánjuk bemutatni.

1. Gépi paraméterek olvasása

1.1. Gépi paraméterek lekérdezésének formai követelményei. Minden esetben a változó értékét lokális vagy globális változóhoz rendeljük.

1.1.1. #i=PRM[#j], ahol a #i (globális változó), #j (gépi paraméter száma) (3. ábra).

1.1.2. #i=PRM[#j,#k], ahol a #i (globális változó), #j (gépi paraméter száma), #k (a paraméterben a bit száma) (4. ábra).

1.1.3. #i=PRM[#j] /[#l]
#i=PRM[#j,#k]/[#l], a két függvény megegyezik az előzőekkel, de többcsatornás vezérléseknél meg kell nevezni a csatornák számát. #l (csatorna, orsó száma), (5. ábra).

2. Gépi paraméterek írása

A paraméterek értékei betáplálhatók egy programba. Ezt a funkciót használjuk a REAL-TIME rendszerű adatok beállítására, amikor szerelvénycsere történik, vagy ha a maximális vágási előtolási sebességet vagy vágási időállandót úgy változtattuk meg, hogy megfeleljenek a változó megmunkálási feltételeknek.

2.1. Paraméter beviteli mód
G10 L52 (Paraméter beviteli mód beállítása)
N_ R_ (Nem tengely típusú paraméterekhez)
N_P_R_ (Tengely típusú paraméterekhez)
G11 (Paraméter beviteli mód visszavonása)
N (Paraméterszám)
R (Paraméterbeállítási érték, a bevezető nullák elhagyhatók)
Q (Bit száma 0-val kezdődik)
P (A tengelyszám 1-től indul a maximális vezérelt tengelyszámhoz, akkor kell specifikálni, amikor egy tengely típusú paraméter vagy orsó típusú paraméter van megadva)

2.2. Mintafeladatok (száznál is több gépi paraméter programozásából 3 esetet mutatunk be)

2.2.1. Változó sugarú kör programozása, I, J, K abszolút koordináta címmel. Szükséges a program futtatása közben a rádiusz differencia értékét a kívánt értékre állítani, valamint a CCA bitet „1”-be állítani, majd vissza (6. ábra).

2.2.2. Menetfúrás kiegyenlítő betét nélkül, forgácstöréssel (G84.2, G84.3). A ciklusban akkor alkalmaz a vezérlő forgácstörést, ha a Q címen fogásmélységet programoztunk. Azt, hogy a forgácstörés módja milyen, az N1503 Drilling Cycles Config. paraméter #3 PTC bitje dönti el. Ha a PTC bit:
=0: (G73 szerinti) gyors forgácstörést alkalmaz.
=1: (G83 szerinti) normál forgácstörést alkalmaz, és a kiemelés az R pontig történik. (7. ábra)

2.2.3. Interferencia vizsgálat programozása. Többször kerülünk maró kontúr programozása során olyan helyzetbe, hogy előbb egy nagyobb átmérőjű maróval kinagyolnánk a kontúrt, majd egy kisebb átmérőjűvel besimítanánk. Probléma, korábban akkor jelentkezett, amikor a nagyobb átmérőjű maró nem fért be a kontúr által meghatározott alakzatba. Ilyenkor futás során alámetszés (interferencia) hibát jelzett a vezérlő. Az alapbeállítás (AAL = 1 és IEN = 1), esetén most is ez történik, de most lehetőség van rá, hogy a gépkezelő beavatkozása nélkül, programból tudjuk a megfelelő biteket beállítani, úgy hogy az interferencia automatikus javításra kerüljön. A vezérlés Interferencia hibát akkor jelez, ha a programozott és a korrigált mondat elmozdulása közti szög 90° és 270° közé esik, más szóval, ha a korrigált elmozdulásnak a programozott elmozdulásra eső komponense azzal ellentétes. Az alábbiakban egy példát mutatok be program futása közbeni gépi paraméter megváltozatására, hogy a fenti problémát ki tudjuk küszöbölni (8. ábra).

#1 AAL: G41, G42 esetén, az interferenciavizsgálat bekapcsolt állapotában (IEN=1), ha a paraméter AAL=0 akkor automatikusan javítja az interferencia hibát. Ezt a beállítást használjuk ki. A 9. ábra mutatja ezt a programot és a grafikus megjelenítést.

Felhasznált irodalom
1. NCT Kft: NCT® 2xxM Marógép és megmunkáló központ vezérlő Programozási leírás
2. NCT Kft: NCT® 2xx szerszámgép vezérlők Paraméterek az n.12.4 változattól
3. FANUC 31i/310i/310is sorozat – A5 MODELL kezelői leírás